Ansvarlighed

Hos Luxreaders er ansvarlighed altafgørende

Vi mener, at de mest afgørende fokuspunkter, for at opnå ansvar er centreret omkring de 3 p'er - planet, produkt og person. Hos Luxreaders bestræber vi os på at drive forretning på en måde, der er til gavn for både miljøet og samfundet.

Planet

Hos Luxreaders tænker vi på vores planet. Gennem vores klimainitiativer sikrer vi, at vi handler ansvarligt inden for det miljø, vi opererer i.

Produkt

Som virksomhed forbliver vi lodret integreret i vores forsyningskæde. Vi sætter en ære i vores produktion og produkt. Vi forsøger altid at optimere vores produkter og tjenester.

Person

At arbejde hos Luxreaders skal være sjovt, spændende og inkluderende. Vi tager ansvar for at sikre, at alle accepteres og respekteres hos Luxreaders.

Grønt team

Hos Luxreaders har vi et dedikeret grønt team, der består af en gruppe medarbejdere, der aktivt er engageret i at fremme bæredygtighed i virksomheden. Det er en mulighed for at involvere medarbejdere og opmuntre dem til at arbejde effektivt sammen, udvikle lederskabs- og teamfærdigheder og gøre en forskel i en sag, der ligger mange medarbejderes hjerte nært. Disse initiativer varierer fra personlige mål såsom cykle til arbejde og undgå kød for at opnå større målsætninger i virksomheden, om hvordan vi skal tackle udfordringer omkring klima i vores egen værdikæde. Teamet foretager en årlig gennemgang af de trin, der er taget i løbet af året - og endnu vigtigere er, at de planlægger og diskuterer muligheder for yderligere bæredygtig udvikling i Luxreaders følgende år.

Initiativer på kontoret

Under Covid har vores hovedmål været at passe på vores medarbejdere og sørge for, at alle områder er desinficerede, så folk føler sig trygge ved at komme på arbejde. Vores tidligere frokostsystem i buffetstil var et godt initiativ for at undgå madspild og skære ned på emballage, men under Covid har vi været nødt til at organisere separate frokoster, for vores medarbejdere, for at skabe et mere sikkert miljø. For at følge med i al affald, der laves af os, har vi oprettet genbrugsstationer på kontoret til mad-, plast- og metal dåser.

Desuden er det ikke kun godt for vores medarbejders helbred og flot æstetisk, at have planter på kontoret, men de er også gode til at absorbere CO2! Når du tilbringer lange timer på kontoret hver dag, er den lille handling at have planter til at holde kontoret godt iltet, en god gerning for både jorden og mennesker. Hos Luxreaders er vores indendørs planter meget værdsat og plejet, derudover inspireres vores kollegaer til at gennemføre deres egne simple grønne initiativer!

Minimere papirforbrug

Siden 2020 har vi forsøgt at minimere papirforbruget i Luxreaders. Langt de fleste daglige aktiviteter, der finder sted på vores hovedkvarter, udføres kun online. Da vi er en e-handelsvirksomhed, syntes det derfor oplagt at omfavne online teknologi og sigte efter at bruge mindre papir for at forhindre skovrydning!

Et plantebaseret alternativ

Celluloseacetat er et fantastisk materiale at bruge til fremstilling af glas, ikke kun på grund af dets blanke og attraktive udseende, men også på grund af dets naturlige sammensætning. Cellulose er en naturlig polymer og et almindeligt plantemateriale, der ved reaktion med eddikesyreanhydrid - danner celluloseacetat. Dette materiale får os til at gentænke ideen om 'plastik' ved at forarbejde plantematerialer til en form for bioplast, der er både biobaseret og bionedbrydeligt. Når blødgører er tilføjet til celluloseacetat for at forbedre udseendet og strukturen, har du et godt råmateriale og et bedre plantebaseret alternativ til fremstilling af solbriller. Hos Luxreaders fås mange af vores glas i Acetate for at give vores kunder valget mellem et mere plantebaseret produkt.

Kortere forsyningskæde

Hos Luxreaders har vi en unik forretningsmodel, der giver os mulighed for at afskære mellemmanden i vores forsyningskæde, hvilket betyder, at vi er i stand til at forkorte vores forsyningskæde og levere produkter direkte fra produktion til forbruger. Derfor reducerer vi miljømæssige CO2 -byrder gennem kortere transportdistributionsmetoder. Vi ejer heller ingen fysiske butikker, så vi begrænser dermed ressourcerne og processen for at modtage vores produkter. Vi mener, at det er både billigere for forbrugeren og bedre for miljøet at levere produkter effektivt med så få ressourcer som muligt.

Vores produktion er baseret i Kina, hvilket betyder, at vores produkter skal transporteres til vores centrale lager i Danmark. Vi sigter mod at få vores produkter til Europa med de mest bæredygtige transportmidler og med den lavest mulige indvirkning på miljøet. For nu, betyder det at vi anvender skibstransport i store mængder. Vi arbejder løbende på at finde den mest bæredygtige transportform til vores produkter.

Vi ved, at vi kan, og vi skal stadig gøre det bedre ...

Vi forstår, at den mest effektive måde at være mere bæredygtige og ansvarlige på er at sikre, at der er effektive og sammenhængende foranstaltninger i hele værdikæden - og det betyder fra produktionen af ​​vores briller hele vejen til, når de endelig bliver bortskaffet af vores kunder. Derfor ville den ultimative version, for at opnå ansvarlig forretning, være at opnå cirkularitet inden for vores forretningsmodel. Men vi har brug for din hjælp!

Hjælp os med at blive bedre! Engagere forbrugerne i bæredygtighedsfortællingen

Mens bæredygtighed stort set er centreret omkring mennesker, planet og økonomi - har cirkularitet større vægt på ressourcecyklusser. De to begreber går dog hånd i hånd. Ved at gå ind for en cirkulær økonomi og forretningsmiljø arbejder vi for, at vores affald bortskaffes på en ansvarlig måde, så det genoptages i produktionsfasen og dermed begrænser vi udvidelse af flere nye ressourcer. Vi opfordrer alle vores forbrugere til at slutte sig til os og genbruge Luxreaders' produkter, når de er ved slutningen af ​​deres livscyklus, dermed ender vores produkter ikke som spild, når de kan være nyttige.

Interessenternes adfærdskodeks

Som en virksomhed, der arbejder med mange interessenter såsom leverandører og producenter, også i fjerntliggende dele af verden, sørger Luxreaders for, at menneskerettighederne og sundheden for de mennesker, vi samarbejder med bevares. Vores Code of Conduct (CoC) er i overensstemmelse med de sociale, miljømæssige og etiske rettigheder i Den Europæiske Union. Alle vores interessenter indenfor og udenfor EU skal ligeledes følge disse politikker.

Internationalt Team

Diversitets- og inklusionsprogrammer er en virksomheds mission, strategi og praksis for at understøtte en mangfoldig arbejdsplads og udnytte virkningerne af mangfoldighed for at opnå en konkurrencedygtig forretningsfordel. Mangfoldighed handler om tilstedeværelsen af ​​individuelle- og gruppeforskelle. På den anden side handler inklusion også om det miljø, hvor mangfoldighed blomstrer. Inklusive arbejdsmiljøer giver medarbejdere med forskellige baggrunde mulighed for at føle sig velkomne og motiverer dem til at medbringe deres bedste og mest autentiske jeg på arbejde og skabe en generel følelse af tilhørsforhold. Dette er alt, hvad vi legemliggør på vores arbejdsplads og vi ser det som en stor fordel for vores internationale team.

Inklusiv e-handel

Vi forstår, at vores platform har evnen til at nå et globalt netværk af fællesskaber af alle forskellige nationaliteter og baggrunde. Derfor har vi en nultolerance diskrimineringspolitik i vores kommunikation og stræber efter, at vores service og platform er respektfuld og henvender sig til alle forbrugere på den mest inklusive måde.